خوش آمدید

         HBO-Logo

در چند روزه گذشته تماس های بسیاری با بخش پشتیبانی در مورد قطع شدن شبکه ها HBO داشتیم.

این شبکه ها به تازگی تغییر فرکانس داده و برای دریافت این شبکه ها باید لیست فرکانس و شبکه های خود را به روزرسانی کنیم.

HBO دارای حدود 15 شبکه است که مختص پخش سریال ها و فیلم های روز دنیا است.

برای دریافت این کانال ها حتما باید دستگاه رسیور شما قابلیت دریافت شبکه ها S2 و یا به عبارت دیگر HD را داشته باشد.

مشخصات فرکانس جدید این پکیج به شرح زیر می باشد.

HBO HD

12284

H

27500

________________

HBO2 HD

10834

V

27500