خوش آمدید

         شبکه های اسکای ایتالیا و پریمافیلا

مدتی است که در برخی سایت های اشاره به باز کردن شبکه های اسکای ایتالیا شده و

بسیاری از مشترکین ما این سوال برایشان ایجاد شده است که شبکه های اسکای مگر خیلی وقت نیست که

از شر خارج شده و روی هیچ سروری باز نمی شود! پس ماجرای این تبلیغات چیست؟

در جواب فقط باید گفت دروغه ….. و به صرف جذب چند مشتری بیشتر متاسفانه

بعضی از همکاران ما متوسل به هر نوع دروغ و کذبی می شوند.

و با عوان باز شدن شبکه های اسکای ایتالیا یا پریمافیلا فقط قصد فروش چند اکانت بیشتر را دارند.

لطفا خبرهای اینچنینی را از منابع رسمی مثل سایت flysat.com دریافت کنید

و گول حرف و حدیث های کلاهبرداران را نخورید.

البته یه خبر خوش در گوشی 😀

پکیج اسکای المان روی سی سی کم تک لاین و چهار لاین ما باز شده است که

تقریبا بیش از 60% کانال هایش با پکیج اسکای ایتالیا یکی هست

البته دقت کنید پکیج اسکای آلمان و کانال های پریمافیلا روی جهت 19.2 درجه شرقی بوده و

دریافت این مسیر در ایران نیاز به دیش بزرگ و تنظیم دقیق دارد.

پس به فکر قیچی زدن روی هاتبرد نباشید.