خوش آمدید

         542

برای وارد کردن مشخصات اکانت سی سی کم خریداری شده به شکل باید عمل کرد:

ابتدا کابل لن یا وای فای را به دستگاه متصل کرده و از کارکرد صحیح آن مطمئن می شویم.

سپس بر روی صفحه اصلی ( F1 + 1111 ) را زده و در صفحه باز شده گزینه آخر آن یعنی اینترنت را اوکی می کنیم.

چند لحظه صبر کرده و پس از اطمینان از اتصال موفق، این بار گزینه ترکیبی F1+6666 را زده

و وارد قسمت تنظیمات سرورهای سیسیکم می شویم.

ابتدا تمام سرورها رو به طور کامل دیسیبل کرده سپس فقط چهار سرور اول را انیبل کرده

و مشخصات چهار سرور سی سی کم خریداری شده را وارد می کنیم.

دقت شود که حتما نوع اکانت را از جیشیر یا NEW CS تغییر داده و بر روی cccam قرار می دهیم.